تماس با ریحان نقش جهان

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی میتوانید از فرم زیر استفاده کنید.

کد امنیتی
پشتیبانی ریحان نقش جهان
پشتیبانی
آدرس:
اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان11 فرعی ۹ - پلاک 33 شرکت داروسازی آرایشی بهداشتی ریحان نقش جهان

تلفن دفتر مرکزی:031-35721711031-35721711

تلفن کارخانه:031-35721710031-35721710

فکس:031-03135721712031-03135721712

بازرگانی :0914004919909140049199

پست الکترونیک:Reyhan mail