هشدار عدم استفاده از قطره نفازولین

هشدار عدم استفاده از قطره نفازولین

هشدار عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس اطلاعات به دست آمده از طریق همکاران معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها و دیگر منابع غیر رسمی، متاسفانه مطلع شدیم از طریق انتشار صدای ضبط شده یک فرد غیر گروه پزشکی در فضای مجازی، توصیه به مصرف قطره چشمی نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 شده و ادعا شده است مصرف این دارو هیچ عارضه ای نخواهد داشت. با توجه به گسترش گزارشات غیر علمی مطرح شده در خصوص تاثیر داروهای آلفاآگونیست های موضعی چشمی و بینی در پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-19 در فضای مجازی که می تواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد، ضمن هشدار در زمینه عدم مصرف خودسرانه همه داروها خصوصا قطره نفازولین در درمان کرونا، به پیوست اطلاعیه تهیه شده توسط این دفتر با عنوان هشدار در خصوص عدم استفاده از قطره نفازولین جهت پیشگیری و درمان بیماری کووید-19  خدمتتان ارسال می گردد.
لذا خواهشمند است ضمن انتقال اطلاعات یاد شده به مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم متبوع، پزشکان و داروسازان شاغل در آن دانشگاه، مراتب از طریق روابط عمومی دانشگاه و رسانه های جمعی اطلاع رسانی شود تا این باور اشتباه منجر به مصرف غیر منطقی داروی نفازولین و بروز عوارض دارویی برای هموطنان نگردد.

منبع:
سازمان غذا و دارو