بازدید دکتر محمدباقر نوبخت از محصولات ریحان نقش جهان

بازدید دکتر محمدباقر نوبخت از محصولات ریحان نقش جهان

بازدید معاون رئیس جمهور

بازدید معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دکتر محمد باقر نوبخت به همراه استاندار محترم اصفهان و هییت همراه از نمایشگاه محصولات دارویی و پزشکی در محل سازمان غذا و دارو استان اصفهان که با تجلیل و تشکر معاون محترم رییس جمهور از مدیریت محترم داروسازی و ارایشی بهداشتی ریحان نقش جهان دکتر رحیم بحری نجفی بابت زحمات ایشان در راستای سلامت جامعه همراه بود.