بزودی قرص لیکوریس

بزودی قرص لیکوریس

تولید کپسول لیکوریس از عصاره شیرین بیان

بزودی کپسول لیکوریس برگرفته از عصاره شیرین بیان جهت بهبود التهابات و زخم معده تولید و توزیع خواهد شد.

به سلامتی شما می اندیشیم...